Nevüsler(Benler); vücudun her yerinde görülebilen, sıklıkla kahverengi, oval ya da yuvarlak iyi huylu oluşumlardır. Deriye renk  veren melanosit adı verilen hücrelerden köken alır. Bir kişide oluşacak benler muhtemelen önceden genetik olarak belirlenmiş bir durumdadır. Benlerin bir kısmı doğuşta varken, bazıları ise özellikle büyüme döneminde ortaya çıkar. Ama genetik olarak yatkın kişilerde hayatı boyunca yeni benler oluşabilir. Benler vücudun herhangi bir yerinde çok değişik görünümlerde ortaya çıkabilirler. Deri renginde veya pembemsi, açık kahverengi, kahverengi hatta bazen mavi-siyah renkte olabilirler. Şekilleri genellikle oval veya yuvarlak, deriden kabarık veya düz, kıllı veya kılsız görünümdedirler.

Benler zamanla değişikliğe uğrayabilir; ergenlik dönemi, gebelik, güneşe maruz kalma ile büyümeleri hızlanır, yenileri çıkabilir. Doğuştan benler de sonradan olanlara benzer görünümde olabilir ama genellikle edinsel benlerden daha büyük ve daha kıllıdırlar. Bazıları büyüme eğilimindedir.

Benler çok nadiren kanserleşirler. Displastik benler ise sıradan benlerden farklı görünüme sahip, atipik benler için kullanılan bir terimdir ve genellikle düzensiz şekilli, farklı renkler içeren ve sıradan benlere göre daha büyük çapta olan ben grubudur. Diğer benler gibi hayat boyunca değişikliğe uğramayabilir. Ancak nadir de olsa değişim gösterip malign melanom dediğimiz deri kanserine dönüşebilirler. Ben takibinin amacı displastik benlerde gelişebilecek değişiklikleri yakından takip etmek ve olası bir melanom gelişimini  erken tespit etmektir.

Bu nedenle kişilerin benlerindeki değişikliklerin hangilerini önemseyeceklerine ilişkin kurallar geliştirilmiştir. Bu Kurallar “ABCD” kuralları olarak sıralanmaktadır:

A: Asimetri (benin bir yarısı diğer yarısına benzemiyorsa; renk ve/veya şekil olarak)

B: Border (benin sınırlarının düzensiz olması; girintili çıkıntılı olması)

C: Color (benin renginin homojen olmaması; kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerin iki veya daha fazlasının bir arada bulunması; alacalı görünüm)

D: Diameter (ben çapının 6mm.den büyük olması; kabaca silgili kurşun kalemden büyük bir ben)

ABCD kuralındaki maddelerden herhangi biri veya birkaçının bulunması kişinin bir cilt hastalıkları uzmanına (dermatolog) başvurmasını gerektirir. Bir benin hiçbir darbeye maruz kalmaksızın kanaması veya üzerinde yara açılması, hızla değişim göstermesi bu ben yani nevüsün bir dermatolog tarafından görülmesini gerektiren özelliklerdir.

Ayrıca Displastik benler dışında melanom gelişme riskini artıran çeşitli faktörler tanımlanmıştır. Bunlar;

  • Açık tenli, renkli gözlü, sarı-kızıl saçlı veya çilli olmak
  • Güneş yanığı öyküsü olmak (Özellikle çocukluk döneminde şiddetli güneş yanığı öyküsü olmak)
  • Vücudunda çok sayıda (>50) beni olmak
  • Doğuştan çok büyük benlere sahip olmak
  • Daha önce melanom tanısı almak
  • Ailesinde melanom veya deri kanseri öyküsü olmak
  • Bağışıklığı düşüren hastalığa sahip olmak veya bağışıklığı düşüren ilaç kullanmak yer alır.

Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı takip edilmesi gereken benler dermatolog kontrolünde ve belirli zaman aralıkları içinde yapılmalıdır.