Ürtiker, genellikle 24 saat içerisinde kaybolan deride kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı ataklarıyla seyreden ve sık görülen bir hastalıktır. Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir, bir bölgedeki ürtiker gerilerken başka bölgelerde yeni lezyonlar ortaya çıkabilir. Anjioödem ise derinin daha derin bölgelerinde ortaya çıkan şişlik, kaşıntı, yanma ve kabarıklık ile karakterize bir tablodur. Sıklıkla göz kapakları, dudaklar, avuç içi ve ayak tabanlarında gözlenir. Ürtiker ve anjioödem ayrı ayrı görülebileceği gibi birlikte de ortaya çıkabilir. Her ikisinde de asıl neden derideki alerjiden sorumlu mast hücrelerinden histamin salınımıdır.

Ürtiker gelişiminde en sık suçlanan nedenler enfeksiyonlar, çeşitli ilaçlar, gıda ve katkı maddeleri ile emosyonel strestir. Bununla birlikte fiziksel faktörler (güneş, soğuk, basınç), deriye temas eden ajanlar (kontakt ürtiker), böcek ısırıkları ve vücut ısısını artırıp terlemeye neden olan faktörler ürtiker gelişimine neden olabilir. Tedavide en sık kullanılan ajanlar antihistaminiklerdir. Dirençli ve şiddetli durumlarda ise sistemik steroid, siklosporin ve omalizumab gibi bağışıklık sistemini etkileyen tedaviler tercih edilir.